Klantenservice

Garantie & Retourneren - Garantie

 

Hoe lang heb ik garantie op mijn fiets?

 

Standaard krijgt u op alle fietsen twee jaar garantie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een verlengde garantietermijn af te sluiten. Als er in het eerste jaar van de garantieperiode iets stuk gaat aan uw fiets doordat er sprake is van een productiefout, dan komen wij het probleem gratis bij u aan huis repareren. Onderhoud aan huis doen wij alleen in Nederland en niet in België of andere landen over de grens. Wanneer er in het tweede jaar van de garantieperiode iets defect gaat aan uw fiets als gevolg van een productiefout, dan wordt dit kosteloos gerepareerd in één van onze werkplaatsen. Wilt u liever dat we bij u aan huis komen? In dat geval betaalt u dan alleen de voorrijkosten.

 

 Wat zijn de garantievoorwaarden?

 

 • Reparatie van defecten veroorzaakt door een productiefout valt onder de garantie. Wanneer er een defect aan uw fiets is wat valt onder het normale gebruik en onderhoud, valt dit niet binnen de garantie.
 • Garantiereparaties worden uitsluitend gedaan door onze servicebus of op onze locaties in Amersfoort, Amstelveen, Eindhoven, Heerhugowaard en Opmeer. Wij vergoeden geen reparatiekosten van derden.
 • Om uw garantie te behouden is het belangrijk dat de fiets het juiste onderhoud heeft gehad. Wij adviseren om de eerste servicebeurt tussen de 5e en 6e maand na ontvangst van uw fiets uit te laten voeren.
 • Bij een garantieclaim zal het product worden opgestuurd naar de fabrikant, die zal beoordelen of het inderdaad een garantiegeval is. Zo ja, dan wordt er een vervangend product teruggestuurd.

De garantie is niet geldig:

 • bij valschade en onjuist of oneigenlijk gebruik en onderhoud
 • bij normale slijtage die optreedt bij dagelijks gebruik van een product en ouderdom
 • bij schade veroorzaakt door slecht onderhoud, verwaarlozing of door een ongeval
 • als er schade is opgetreden als gevolg van verandering door het product, aangebracht door de consument en zonder toestemming van de fabrikant
 • als de schade niet tijdig wordt gemeld (binnen twee maanden)
 • als er schade is opgetreden als gevolg van klimatologische invloeden zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming
 • bij schade veroorzaakt door vervoer door de klant
 • bij schade veroorzaakt door reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet - schriftelijk - door verkoper gemachtigd zijn
 • als er schade is opgetreden als gevolg van onjuiste installatie, afstelling of reparaties

 

Mijn fiets is kapot, valt dit onder de garantie?

 

Onder garantie vallen alleen defecten die veroorzaakt zijn door een productiefout. Op slijtageonderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij het een productiefout is van de fabrikant. Slijtageonderdelen zijn onder andere: binnen- en buitenbanden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken. Schade als gevolg van onjuist gebruik en valschade vallen ook buiten de garantie.
 

Terug naar de klantenservice